Co warto wiedzieć co centrach magazynowych?

0
895

Możliwość magazynowania towarów stanowi bardzo istotny element gospodarki opartej na globalizacji. Coraz częściej, potencjalni konsumenci, zainteresowani są nabywaniem towarów, które znaleźli w sieci, niezależnie od miejsca ich faktycznego pochodzenia czy wytworzenia. Dla rozwoju gospodarki, ogromne znaczenie ma z kolei możliwość zachowania ciągłości łańcuchów dostaw. Sprawne nabywanie szerokiej gamy produktów możliwe jest jedynie dzięki rozbudowanym procesom logistycznym, u których podstawy stoi magazynowanie. Nic dziwnego zatem, że centra magazynowe na obrzeżach miast wyrastają niczym grzyby po deszczu. Skupiają one w swych wnętrzach tysiące towarów, które za jakiś czas wyruszyć mają w dalszą drogę.

Czym jest magazynowanie

Samo magazynowanie postrzegać należy jako zespół czynności podejmowanych w celu przyjęcia towaru i jego dalszego odesłania. Oczywiście, jest to definicja znacznie uproszczona. Wchodząc głębiej w temat, zanotować należy, że składowanie ładunków powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi dotyczącymi danego towaru, tj. jego właściwościami i wymaganiami w zakresie przechowywania, takimi jak, np. temperatura czy wilgotność. Ponadto, aby dane centrum magazynowe było rentowne, konieczne jest zadbanie o odpowiednią, regularną rotację towarów. Prawidłowa organizacja przestrzeni pozwoli z kolei na sprawne i efektywne kompletowanie zamówień do dalszego transportu, co w ogólnym rozrachunku przełoży się na redukcję kosztów działania zarówno samego magazynu, jak i całego procesu transportowania.

Jak wynika z powyższego, organizacja pracy magazynu ma kluczowe znaczenie dla jego funkcjonowania. Oczywiście, istnieje wiele reguł składowania towarów, z pośród których należy już na samym początku dokonać wyboru i zdecydować o systemie i organizacji pracy. Za jedną z podstawowych reguł, uznać należy zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i zgromadzonym ładunkom. Uzyskać można to dzięki właściwie rozplanowanym drogom transportowym oraz zabezpieczonym regałom, dostosowanym do przechowywanego rodzaju towarów. W przypadku dużych magazynów, niezbędne jest także zapewnienie urządzeń do obsługi hali- w szczególności wózków widłowych. Pamiętać przy tym należy, że do ich prowadzenia konieczne jest posiadanie uprawnień, zaś same pojazdy wymagają regularnych przeglądów. Aby zapewnić porządek i niezakłócony przepływ przesyłek, wprowadzić trzeba również przejrzysty i spójny system ich ewidencji.

Rodzaje magazynów

W pierwszej kolejności wskazać należy, że co do zasady występują magazyny otwarte, czyli znajdujące się na świeżym powietrzu, magazyny zadaszone i zamknięte- ulokowane w budynkach.

Ze względu na miejsce przyjmowania i wydawania ładunków, można z kolei wyróżnić magazyny:

  • workowe (strefy przyjęcia i wydania są ze sobą połączone),
  • przelotowe (każda ze stref znajduje się po przeciwnej stronie budynku),
  • kątowe (strefy sąsiadują ze sobą po skosie).

Przyjęty jest również podział magazynów ze względu na maksymalną wysokość składowania. Wyróżnia się tu trzy wysokości: do 4 metrów, do 7 metrów i powyżej 7 metrów. Pamiętać należy, że do obsługi poszczególnych wysokości potrzebny jest inny rodzaj wózków widłowych.

Dokonując dalszych rozróżnień, wskazać należy, że centra magazynowe składać się mogą z różnego rodzaju magazynów.  Za najpowszechniejsze uznać należy magazyny dostawcze, przeładunkowe, rozdzielcze, celne i kontenerowe.

Sprawne magazynowanie towarów przebiega w 4 fazach:

  • przyjęcia, a więc odbioru, rozładunku i rozlokowania towaru,
  • składowania, czyli przechowywania w odpowiednich warunkach,
  • kompletacja i przygotowanie do dalszej drogi,
  • wydanie towaru do kolejnego transportu.

Wszystkie powyższe fazy powinny zostać przeprowadzone w sposób możliwie najbardziej efektywny. Dbałość o skrupulatność w dokumentowaniu kolejnych dostaw i terminowe wydawanie i przyjmowanie towarów, to podstawy w branży logistycznej. Przykładając odpowiednio dużą wagę do kwestii związanych z przygotowaniem magazynu, można mieć pewność, że będzie działał on sprawnie.

______________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę.